Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2013-10-11 Jubileusz - 70 lat istnienia Instytutu Piłsudskiego w Nowym Yorku

W dniu 11 października odbyła się następna jubileuszowa uroczystość dla przyjaciół i sympatyków Instytutu  mieszkających w Nowym Jorku i jego pobliżu, tym razem w salach Konsulatu Generalnego RP. Goście dopisali. Sale konsulatu były wypełnione po brzegi - przybyło około 200 osób. Taka frekwencja świadczy o popularności tej zacnej instytucji, docenieniu znaczenia jej działalności dla społeczności polskiej w Nowym Jorku. 

Uroczystość pięknie poprowadziła dziennikarka Anna Tarnawska. Zgromadzonych powitał w imieniu Konsulatu Generalnego RP konsul Mateusz Stąsiek, który podziękował Instytutowi za dotychczasową działalność i życzył dalszych sukcesów. Prezes Instytutu dr Magda Kapuścińska w krótkich i ciepłych słowach wyraziła radość, że tylu przyjaciół i sympatyków zaszczyciło tę ważną dla Instytutu uroczystość i podziękowała im za przybycie. Potem nastąpiły gratulacje: dr Janusz Romański z Polskiego Uniwersytetu Ludowego w Filadelfii wręczył pani prezes Magdzie Kapuścińskiej dyplom uznania dla Instytutu, a przedstawicielka Federalnej Unii Kredytowej, pani Elżbieta Baumgartner w swoim przemówieniu doceniła działania tej placówki dla Polonii i obiecała dalszą dla niej pomoc finansową. 

Dr Iwona Korga wygłosiła referat pt. "70 lat Instytutu Piłsudskiego w Ameryce", który został przyjęty brawami na stojąco. Po prezentacji wyświetlono film o Instytucie wykonany w prezencie, specjalnie z okazji jubileuszu przez znanego polskiego reżysera Tomasza Magierskiego mieszkającego w Nowym Jorku. Występują w nim zarówno osoby związane z Instytutem: prezes Magda Kapuścińska, dyrektor Iwona Korga, wiceprezes Marek Zieliński oraz najstarszy członek Rady Dyrektorów i prezes Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Janusz Krzyżanowski, jak również Konsul Generalna Ewa Juńczyk-Ziomecka i prof. z Yale University Timothy Snyder. Film prezentuje zbiory Instytutu - archiwa, książki, czasopisma, obrazy, ordery i inne materiały. Kończy się znaną legionową pieśnią pt. My pierwsza brygada. Na jej dźwięk zgromadzeni powstali i ze wzruszeniem śpiewali ten ulubiony utwór legionistów. 
Goście dobrze się bawili. Śpiewali "100 lat" i "hip,hip hurra" na cześć Instytutu. Gratulowali dobrze zorganizowanego i wzruszającego wydarzenia. 

Dołączamy sie rownież do tych gratulacji

                                                     Zarząd Krajowy Związku

Poprawiono: środa, 08, maj 2019 06:53

Odsłony: 2595

2013-11-11 95 Rocznica Niepodległości

Prezes Zarządu Krajowego 95 Rocznicę Odzyskania Niepodległości świętował w Gdyni.

Więcej na stronie Okręgu Pomorskiego w Gdyni http://pilsudski.x.pl/

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Poprawiono: piątek, 29, listopad 2013 20:56

Odsłony: 2674

2013-11-10 Odsłonięcie Pomnika w Gdyni

W przeddzień 95 Rocznicy Odzyskania Niepodległości 10 listopada 2013 roku w Gdyni stał się dniem historycznym w szerokim znaczeniu. W tym dniu został odsłonięty pomnik Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Na uroczystość odsłonięcia przybyło parę tysięcy osób.

 Więcej na stronie Okręgu Pomorskiego w Gdyni

Czytaj więcej...

Poprawiono: wtorek, 19, listopad 2013 18:27

Odsłony: 2521

2013-11-16 Posiedzenie Zarządu Krajowego

   W przyjaznych murach Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie w dn. 16.11.2013 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Krajowego w poszerzonym składzie o Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Prezesów Okręgów i Oddziałów (w tym nowo powstałych) oraz zaproszonych gości. Podstawowym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności Związku w roku bieżącym a zwłaszcza uzgodnienie z jednostkami terenowymi planu działania Związku w roku przyszłym. Nie obyło się też bez miłego akcentu jakim było wręczenie przez Prezesa Stanisława Śliwę 12 zasłużonym członkom Związku medali z okazji 25-lecia naszej organizacji. Medale otrzymali: Tadeusz Kołakowski, Janusz Pielata, Benedykt Tyszewicz, Tadeusz Choromański, Ryszard Pindur, Andrzej Spirydowicz, Stanisław Trzciński, Wacław Bojarski, Janina Wróbel, Zbigniew Kowalski, Marek Bukowski. Z dużą satysfakcją można odnotować fakt, iż poza jednym oddziałem stawili się wszyscy pozostali prezesi lub ich przedstawiciele a także pokaźna ilość gości zaproszonych za co otwierając posiedzenie Zarządu podziękowania złożył  Prezes S. Śliwa.
   W swoim wystąpieniu Prezes przedstawił pokrótce najważniejsze zrealizowane w br. zamierzenia ( w tym uroczyste obchody 25-lecia Związku w Gdyni) oraz nakreślił główne założenia działań w roku przyszłym podkreślając w szczególności:
1. Zamiar budowy pomnika J.K.Piłsudskiego w Brukseli i jego odsłonięcie na 95- lecie Bitwyn Warszawskiej w dn. 6.08.2015 – poczyniono tu już szereg przedsiąwzięc przygotowawczych celem objęcia patronatu nad tym przedsięwzięciem ze strony władz Państwowych (Prezydent szefostwo MSZ) przedstawicieli Parlamentu Europejskiego( z Jerzym Buzkiem jako przewodniczącym komitetu budowy pomnika) i miejscowej polonii;
2. Przygotowanie się do obchodów 100-lecia Polskiej Organizacji Wojskowej i udziale Związku w budowie pomników i uroczystościach państwowych in związkowych;
W dalszej części Wiceprezes J.Zysk przedstawił stan finansów Związku oraz stwiedził, że na przyszły rok planowane dochody kształtują się na poziomie ok. 7500 prosząc jednocześnie o wpłacenie składek członkowskich do konca marca.
   Następnie Wiceprezes Związku W.L. Ząbek poprosił prezesów jednostek o przedstawienie swoich najważniejszych przedsięwzięc na przyszły rok prosząc jednocześnie wszystkich tych, którzy nie zdążyli w wyznaczonym terminie złożyć stosownych planów zamierzeń o ich jak najszybsze przesłanie w związku z koniecznością ich korelacji na szczeblu krajowym oddają głos przedstawicielom jednostek terenowych celem przedstawienia planów na rok 2014.
W wystąpieniach Prezesów Okręgów i Oddziałow dało się odczuć ich duże zaangażowanie w realizację zamierzeń a wniesione przez nich propozycje działań w przyszłym roku oceniono pozytywnie. W kolejnym punkcie Wiceprezes W.L. Ząbek przedstawił propozycje Prezydium Zarzadu dotyczące  zagadnień formalno-prawnych związanych z zatwierdzeniem nowego statutu Związku jak również koniecznością opracowania dostosowanego do obecnych potrzeb  opracowania  Regulaminu wewnętrznego ZPRP-TPJP noszenia umundurowania, stopni, symboli i odznak organizacyjnych.
   Punkt ten wzbudził sporo emocji w dyskusji i w konkluzji powołano Komisję do zajęcia się tym tematem.W kolejnym punktach przyjęto:
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia 3 nowych oddziałów Związku w Olecku , Malmö(Szwecja) i Bemowie Piskim
- w roku 2014 dwa posiedzenia ZK (luty,listopad) oraz kwartalne posiedzenia Prezydium ZK -zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu Krajowego
- organizację przez Związek centralnych  uroczystości 19 marca , 12 maja, 5 grudnia oraz udział w uroczystościach państwowych 15 sierpnia (poczet sztandarowy) i 11 listopada (zwarty umundurowany oddział Związku)
- ustalono, że wydawnictwo „Piłsudczyk” będzie się ukazywało 2 razy do roku a zadaniem Redaktora Naczelnego będzie zebranie materiałów i opracowanie szaty graficznej z przekazaniem ich do Zarządu Krajowego, który ma zabezpieczyć środki na jego wydanie.
   Na zakończenie Prezes zamykając posiedzenie podziękował raz jeszcze wszystkim za przybycie zapraszając jednocześnie na 5 grudnia do Warszawy na uroczystości związane z rocznicą urodzin Marszałka.

Materiał przygotował St. Trzciński. Zdjęcia Julian A. Michaś

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

Poprawiono: piątek, 22, listopad 2013 11:22

Odsłony: 3960

2013-10-10 Wola Gułowska

Na zaproszenie Wójta Gminy Adamów; gdzie od lat w pierwszą sobotę i niedzielę października odbywają się uroczystości upamiętniające ostatnią bitwę kampanii wrześniowej, udała się do Woli Gułowskiej delegacja Związku Piłsudczyków RP. Samodzielna Grupa Operacyjna POLESIE pod dowództwem gen. Franciszka Kleeberga toczyła, najpierw walki z bolszewikami pod Puchową Górą, a następnie z Niemcami w dniach 1-5 października 1939 r. pod Kockiem, Serokomlą, Adamowem i Wolą Gułowską. Były to walki z przeważającymi siłami wroga, określane jako walki o honor polskiego żołnierza. Prezesa Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP reprezentował członek Zarządu Krajowego ZP RP płk ZP Stanisław Emil Koper w asyście mjr. ZP Bohdana Bruśniaka i ppor. ZP Andrzeja Woszczaka z Tomaszowa Lubelskiego. Uroczystości rozpoczęto mszą Św. w sanktuarium o. Karmelitów przed ołtarzem Matki Bożej Gułowskiej Patronki Żołnierzy Września w Woli Gułowskiej. Po mszy liczne poczty sztandarowe, młodzież szkół nosząca imiona bohaterów armii gen. Kleeberga, przedstawiciele władz państwowych, samorządów wszystkich szczebli, przedstawiciel prezydenta RP, rodziny poległych żołnierzy, mieszkańcy okolicznych miejscowości. Bardzo licznie stawili się ułani ochotnicy barw kultywujących tradycje kawaleryjskie pułków, które wchodziły w skład SGO POLESIE. W asyście orkiestry oraz Kompani Reprezentacyjnej Sił Powietrznych z Dęblina, wszyscy udali się do miejscowości Turzystwo, gdzie na cmentarzu parafialnym polegli żołnierze ze swym Dowódcą pełnią WIECZNĄ WARTĘ. Odegraniem hymnu rozpoczęto uroczystości na cmentarzu, a ks. kapelan odmówił modlitwę za poległych. Następnie odczytany został apel poległych, oddano salwę honorową, a w dalszej kolejności złożono wieńce i zapalono znicze. Wśród licznie zgromadzonych uczestników uroczystości byli podkomendni gen. Franciszka Kleeberga – mjr Bernard Wasilewski i mjr Bolesław Kowalski. Delegacja Związku Piłsudczyków w Domu Kultury, który nosi miano Pomnika Czynu Bojowego Kleeberczyków, wręczyła Panu Sławomirowi Skwarkowi Wójtowi Adamowa pamiątkowy medal 25-lecia Związku Piłsudczyków RP z dedykacją dla Domu Kultury w Woli Gułowskiej. Pan wójt podziękował za prezent i przekazał życzenia jubileuszowe na ręce członków delegacji Związku. Obie strony zgodnie potwierdziły potrzebę dalszej współpracy pomiędzy Związkiem Piłsudczyków a Stowarzyszeniem Pamięci Czynu Bojowego Kleeberczyków oraz Samorządem Adamowa. Dla dopełnienia pamięci o dowódcy SGO należy wspomnieć jeden bardzo ważny fakt z życiorysu gen. Franciszka Kleeberga: urodził się 1 lutego 1888r. w Tarnopolu, był synem Emiliana Kleeberga, powstańca styczniowego…
Historia nie jest dziełem przypadku. Przygotował Stanisław Koper

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

Poprawiono: środa, 23, październik 2013 08:03

Odsłony: 2216

Gościmy

Odwiedza nas 1 gość oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 7 // Wczoraj 11 // W tym tygodniu 29 // W tym miesiącu 281 // Ogółem 108758

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś