Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2013-09-13 Zjazd Krajowy 25-lecie

Dwudziesto pięciolecie lecie Związku Piłsudczyków RP TPJP oraz X Nadzwyczajny Kongres za nami

 X Nadzwyczajny Kongres Delegatów Związku Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Gdyni, dnia 13 września 2013 roku otworzył p.o. Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP nadbrygadier Stanisław Władysław Śliwa, powitał zebranych. Nadbrygadier Stanisław Władysław Śliwa powołał prezydium zjazdu – przewodniczącego Leszka Ząbka oraz protokolanta Juliana Aleksandra Michaś. Przewodniczący obrad odczytał protokół z posiedzenia Zarządu Krajowego z dnia 24 czerwca 2013 roku, przedstawił cel zjazdu, przedstawił również informację o stanie ZPRP oraz zapoznał delegatów z paragrafami statutu dotyczącego wyboru nowego prezesa Zarządu Krajowego ZPRP. W komisji skrutacyjno - mandatowej zasiedli – Ryszard Woliński, Julian A. Michaś i Bogusław Michalski. Przegłosowano jednogłośnie, że sposób głosowania będzie jawny. Kolega Jerzy Cichocki ordynował pod głosowanie, aby odwołać prezesa Zarządu Krajowego ZPRP Mariana Edmunda Ząbka z tej funkcji ze względu niemożności jej pełnienia. Wniosek został przegłosowany przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolega Julian AMichaś podał kandydaturę Stanisława Władysława Śliwy na prezesa Zarządu Krajowego ZP RP TPJP, uzasadniając swój wniosek, po czym przystąpiono do wyboru prezesa Zarządu Krajowego, w głosowaniu jawnym Prezesem Zarządu Krajowego jednogłośnie został wybrany Stanisław Władysław Śliwa. W swoim wystąpieniu wybrany prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP, Stanisław Śliwa podziękował za zaufanie i zaapelował do delegatów Kongresu o współpracę. Na tym zakończono X Nadzwyczajny Kongres Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. 

 

W dniu 13 września 2013 roku minęło XXV lat, jak we wrześniu 1988 roku został założony Związek Piłsudczyków. Z tej okazji w Gdyni zostały zorganizowane uroczyste obchody tego Jubileuszu.

Zgodnie z programem uroczystości odbyły się:

- uroczysta Msza św. w Kościele Najświętszej Maryi Panny przy ul. Świętojańskiej;

- uroczystości obchodów XXV lecia – w Auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie wręczono mianowania, odznaczenia oraz wyróżnienia;

- występ zespołu artystycznego Marynarki Wojennej RP „Riwiera”;

- uroczysty raut w Restauracji „Róża Wiatrów” na Skwerze Kościuszki.

W uroczystej Mszy św. z pocztami sztandarowymi organizacji związkowych i szkół noszących imię Marszałka Polski J. Piłsudskiego uczestniczyli delegacje reprezentujące Okręgi i Oddziały Związku.

Proboszcz płk - Związku Piłsudczyków, Edmund Skalski powitał zebranych. Podkreślił zasługi związku. Homilię wygłosił ks. Brygadier Związku Marian Próchniak były dziekan Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Marynarki Wojennej RP. Nakreślił on postać wielkiego polaka Józefa Piłsudskiego gorącego patrioty, architekta odzyskania przez Polskę niepodległości, przywódcę i dowódcę legionów, naczelnika państwa polskiego, podkreślając szczególnie rok 1920 trwającej wojny polsko – bolszewickiej, bitwy warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, jednej z XX największych bitew o znaczeniu „być albo nie być” nie tylko dla Polski, ale całej Europy, uratowanej przed zalewem armii czerwonej, decydującej pośrednio o dzisiejszym kształcie zjednoczonej Europy.

Na zakończenie Mszy św. przed głównym ołtarzem wszyscy obecni uczestniczyli we wspólnym zdjęciu. Delegaci następnie udali się do Akademii Morskiej na dalszy ciąg uroczystości. W Auli Wydziału Nawigacji w imieniu Zarządu Krajowego ZPRP nadbrygadier Stanisław, Władysław Śliwa powitał zaproszonych gości, związkowe i szkolne poczty sztandarowe i wszystkie delegacje związku piłsudczyków, wyrażając się z całym uznaniem, że w/w zaszczycili dzisiejszą uroczystość XXV lecia powstania Związku Piłsudczyków RP TPJP.

Na uroczystość obchodów XXV lat istnienia Związku Piłsudczyków RP TPJP, przybyli piłsudczycy i sympatycy z całej Polski oraz ze Szwecji. Zjazd otworzył prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP Stanisław Władysław Śliwa nadbrygadier związku piłsudczyków. Powitał przybyłych gości, a w szczególności wnuka naszego patrona Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pana Krzysztofa Józefa Jaraczewskiego. 

Narrator odczytał Uchwały i Decyzje Zarządu Krajowego dotyczące nominacji na stopnie związkowe, odznaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności odczytano Uchwałę Zarządu Krajowego dotyczącą nominacji na stopień brygadiera Związku. 

Popiersiami Marszałka Józefa Piłsudskiego uhonorowano:

- senatora R.P Piotra ZIENTARSKIEGO

- płk Związku Tadeusza FABERA

- płk Związku Antoniego Juliana WARCHOLIŃSKIEGO

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie tylko członkowie Związku byli wyróżniani, ale również wiele osobistości, sympatyków idei Marszałka Józefa Piłsudskiego m.in. gen. dyw. pilot w st. spocz. Mieczysław Walentynowicz, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk dypl. Tadeusz Krawczyk.

Odczytano pisma pochwalne i gratulacje z okazji doniosłego Jubileuszu.

Każdy uczestnik uroczystości otrzymał na pamiątkę jubileuszowy medal pamiątkowy z wizerunkiem patrona Związku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na uroczystości jubileuszowe przybyło ok. 180-ciu zaproszonych gości i delegatów.

W imieniu mianowanych, odznaczonych i wyróżnionych głos zabrał senator RP płk – Związku Piotr Zientarski – przedstawiciel Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie. Podkreślił on zasługi ludzi od lat związanych z ruchem piłsudczykowskim, kultywującym tradycje i historię Wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego, jego idee i czyny w zakresie budowania silnego państwa, patriotyzmu wśród społeczeństwa i wartości związanych z wolną suwerenną i niepodległą OJCZYZNĄ. Odznaczonym, mianowanym i wyróżnionym złożył gratulacje.

Mówca podkreślił działalność Związku w Koszalinie od momentu powstania do dnia dzisiejszego, działającego prężnie na niwie społecznej miasta. Dynamiczne i prężne działanie Okręgu Środkowopomorskiego jest zasługą członków organizacji przepojonych ideą Marszałka J. Piłsudskiego o budowie silnego państwa polskiego. Senator Zientarski słowa podziękowania skierował na ręce Prezesa Zarządu Krajowego nadbrygadiera Stanisława Władysława Śliwy. Uroczystości jubileuszowe XXV lecia Związku zakończono oficerskim „Rautem” w restauracji „Róża Wiatrów” wznosząc symboliczną lampkę szampana toast za pomyślność Związku. Dokonano degustacji wspaniale i apetycznie przygotowanych potraw rybnych i mięsnych.

W gronie przyjaciół i kolegów wspominano poprzednie rocznicowe spotkania oraz dyskutowano o kierunkach działalności Związku na kolejne lata.

Na szczególne słowa uznania za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie XXV lecia Związku zasłużyli: Prezes Zarządu Krajowego nadbrygadier Stanisław, Władysław Śliwa, prof. Bryg. Daniel Duda, płk - Związku Piłsudczyków Tomasz Madej i Julian Aleksander Michaś oraz mgr Paweł Śliwa projektant i wykonawca medali i innych gadżetów związkowych.

Oddzielne słowa podziękowania należą się ks. prałatowi brygadierowi Związku Marianowi Próchniakowi, za przekazanie dogłębnej historycznej wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, podkreślając, że dla piłsudczyków dewizą zawsze będzie „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”. Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera", uświetniając tym samym całe spotkanie pieśniami patriotycznymi kończąc Marszem Pierwszej Brygady, która to spowodowała wiele wzruszeń.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Zdjęcie z datą, Bronisław Seweryn Błański. Zdjęcia, Jerzy Hlades.

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 19 // Wczoraj 9 // W tym tygodniu 28 // W tym miesiącu 798 // Ogółem 94000

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś