Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2013-10-13 Siedlimowice

Święto 800-lecia Siedlimowic to niecodzienna chwila w życiu mieszkańców. Musimy pamiętać dziś jednocześnie o tożsamości, która wiąże innych ludzi. Gdy utożsamiamy się ze swoim miejscem zamieszkania stajemy się zwarci i połączeni, gotowi sobie wzajemnie pomagać. Wyzwala to u nas uczucie życzliwości i sprawiedliwości. Dziękujemy dziś fundamentalnym osadnikom, którzy na tych ordynacjach już w XIII wieku rozpoczęli codzienne życie. Takimi oto słowami wyrażają się mieszkańcy o swoich przodkach, dzięki którym przetrwała pamięć. Dla wielu mieszkańców był to czas wspomnień po latach. - Największą wartością dzisiejszego dnia jest połączenie wysiłku mieszkańców wokół dzieła 800-lecia wsi. Jest to barwna lekcja historii. Za wybitne zasługi w krzewieniu idei czynów marszałka Józefa Piłsudskiego złoty krzyż Związku Piłsudczyków RP otrzymali: Zofia Trędak, Leszek Michalak, Daniel Młocek, Ryszard Rojek oraz Janusz Mikołajczyk. Prezes Zarządu Krajowego Stanisław Władysław Śliwa nadbrygadier związku, uhonorował również Beatę Śliwę, Jana Sikorskiego i Mieczysława Myrtę medalem 25-lecia Związku Piłsudczyków RP. Obok pamiątkowych dat 1213-2013 na poświęconej tablicy w Siedlimowicach wyryto słowa papieża Jana Pawła II "Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach (…) Zachowajcie, jako skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców". Symboliczna tablica ufundowana została przez właściciela firmy "CELSTAN" Stanisława Władysława Śliwę. Związek Piłsudczyków RP TPJP również reprezentowali, sekretarz Zarządu Krajowego Julian Aleksander Michaś płk zp oraz Małgorzata Gołębiowska ppłk zp – skarbnik Okręgu Pomorskiego ZP w Gdyni.

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 19 // Wczoraj 9 // W tym tygodniu 28 // W tym miesiącu 798 // Ogółem 94000

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś