Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2013-11-16 Posiedzenie Zarządu Krajowego

   W przyjaznych murach Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie w dn. 16.11.2013 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Krajowego w poszerzonym składzie o Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Prezesów Okręgów i Oddziałów (w tym nowo powstałych) oraz zaproszonych gości. Podstawowym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności Związku w roku bieżącym a zwłaszcza uzgodnienie z jednostkami terenowymi planu działania Związku w roku przyszłym. Nie obyło się też bez miłego akcentu jakim było wręczenie przez Prezesa Stanisława Śliwę 12 zasłużonym członkom Związku medali z okazji 25-lecia naszej organizacji. Medale otrzymali: Tadeusz Kołakowski, Janusz Pielata, Benedykt Tyszewicz, Tadeusz Choromański, Ryszard Pindur, Andrzej Spirydowicz, Stanisław Trzciński, Wacław Bojarski, Janina Wróbel, Zbigniew Kowalski, Marek Bukowski. Z dużą satysfakcją można odnotować fakt, iż poza jednym oddziałem stawili się wszyscy pozostali prezesi lub ich przedstawiciele a także pokaźna ilość gości zaproszonych za co otwierając posiedzenie Zarządu podziękowania złożył  Prezes S. Śliwa.
   W swoim wystąpieniu Prezes przedstawił pokrótce najważniejsze zrealizowane w br. zamierzenia ( w tym uroczyste obchody 25-lecia Związku w Gdyni) oraz nakreślił główne założenia działań w roku przyszłym podkreślając w szczególności:
1. Zamiar budowy pomnika J.K.Piłsudskiego w Brukseli i jego odsłonięcie na 95- lecie Bitwyn Warszawskiej w dn. 6.08.2015 – poczyniono tu już szereg przedsiąwzięc przygotowawczych celem objęcia patronatu nad tym przedsięwzięciem ze strony władz Państwowych (Prezydent szefostwo MSZ) przedstawicieli Parlamentu Europejskiego( z Jerzym Buzkiem jako przewodniczącym komitetu budowy pomnika) i miejscowej polonii;
2. Przygotowanie się do obchodów 100-lecia Polskiej Organizacji Wojskowej i udziale Związku w budowie pomników i uroczystościach państwowych in związkowych;
W dalszej części Wiceprezes J.Zysk przedstawił stan finansów Związku oraz stwiedził, że na przyszły rok planowane dochody kształtują się na poziomie ok. 7500 prosząc jednocześnie o wpłacenie składek członkowskich do konca marca.
   Następnie Wiceprezes Związku W.L. Ząbek poprosił prezesów jednostek o przedstawienie swoich najważniejszych przedsięwzięc na przyszły rok prosząc jednocześnie wszystkich tych, którzy nie zdążyli w wyznaczonym terminie złożyć stosownych planów zamierzeń o ich jak najszybsze przesłanie w związku z koniecznością ich korelacji na szczeblu krajowym oddają głos przedstawicielom jednostek terenowych celem przedstawienia planów na rok 2014.
W wystąpieniach Prezesów Okręgów i Oddziałow dało się odczuć ich duże zaangażowanie w realizację zamierzeń a wniesione przez nich propozycje działań w przyszłym roku oceniono pozytywnie. W kolejnym punkcie Wiceprezes W.L. Ząbek przedstawił propozycje Prezydium Zarzadu dotyczące  zagadnień formalno-prawnych związanych z zatwierdzeniem nowego statutu Związku jak również koniecznością opracowania dostosowanego do obecnych potrzeb  opracowania  Regulaminu wewnętrznego ZPRP-TPJP noszenia umundurowania, stopni, symboli i odznak organizacyjnych.
   Punkt ten wzbudził sporo emocji w dyskusji i w konkluzji powołano Komisję do zajęcia się tym tematem.W kolejnym punktach przyjęto:
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia 3 nowych oddziałów Związku w Olecku , Malmö(Szwecja) i Bemowie Piskim
- w roku 2014 dwa posiedzenia ZK (luty,listopad) oraz kwartalne posiedzenia Prezydium ZK -zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu Krajowego
- organizację przez Związek centralnych  uroczystości 19 marca , 12 maja, 5 grudnia oraz udział w uroczystościach państwowych 15 sierpnia (poczet sztandarowy) i 11 listopada (zwarty umundurowany oddział Związku)
- ustalono, że wydawnictwo „Piłsudczyk” będzie się ukazywało 2 razy do roku a zadaniem Redaktora Naczelnego będzie zebranie materiałów i opracowanie szaty graficznej z przekazaniem ich do Zarządu Krajowego, który ma zabezpieczyć środki na jego wydanie.
   Na zakończenie Prezes zamykając posiedzenie podziękował raz jeszcze wszystkim za przybycie zapraszając jednocześnie na 5 grudnia do Warszawy na uroczystości związane z rocznicą urodzin Marszałka.

Materiał przygotował St. Trzciński. Zdjęcia Julian A. Michaś

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1  

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 19 // Wczoraj 9 // W tym tygodniu 28 // W tym miesiącu 798 // Ogółem 94000

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś