Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2013-11-16 Posiedzenie Zarządu Krajowego

   W przyjaznych murach Centralnej Biblioteki Wojskowej w Warszawie w dn. 16.11.2013 odbyło się ostatnie w tym roku posiedzenie Zarządu Krajowego w poszerzonym składzie o Przewodniczących Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego , Prezesów Okręgów i Oddziałów (w tym nowo powstałych) oraz zaproszonych gości. Podstawowym tematem posiedzenia było podsumowanie działalności Związku w roku bieżącym a zwłaszcza uzgodnienie z jednostkami terenowymi planu działania Związku w roku przyszłym. Nie obyło się też bez miłego akcentu jakim było wręczenie przez Prezesa Stanisława Śliwę 12 zasłużonym członkom Związku medali z okazji 25-lecia naszej organizacji. Medale otrzymali: Tadeusz Kołakowski, Janusz Pielata, Benedykt Tyszewicz, Tadeusz Choromański, Ryszard Pindur, Andrzej Spirydowicz, Stanisław Trzciński, Wacław Bojarski, Janina Wróbel, Zbigniew Kowalski, Marek Bukowski. Z dużą satysfakcją można odnotować fakt, iż poza jednym oddziałem stawili się wszyscy pozostali prezesi lub ich przedstawiciele a także pokaźna ilość gości zaproszonych za co otwierając posiedzenie Zarządu podziękowania złożył  Prezes S. Śliwa.
   W swoim wystąpieniu Prezes przedstawił pokrótce najważniejsze zrealizowane w br. zamierzenia ( w tym uroczyste obchody 25-lecia Związku w Gdyni) oraz nakreślił główne założenia działań w roku przyszłym podkreślając w szczególności:
1. Zamiar budowy pomnika J.K.Piłsudskiego w Brukseli i jego odsłonięcie na 95- lecie Bitwyn Warszawskiej w dn. 6.08.2015 – poczyniono tu już szereg przedsiąwzięc przygotowawczych celem objęcia patronatu nad tym przedsięwzięciem ze strony władz Państwowych (Prezydent szefostwo MSZ) przedstawicieli Parlamentu Europejskiego( z Jerzym Buzkiem jako przewodniczącym komitetu budowy pomnika) i miejscowej polonii;
2. Przygotowanie się do obchodów 100-lecia Polskiej Organizacji Wojskowej i udziale Związku w budowie pomników i uroczystościach państwowych in związkowych;
W dalszej części Wiceprezes J.Zysk przedstawił stan finansów Związku oraz stwiedził, że na przyszły rok planowane dochody kształtują się na poziomie ok. 7500 prosząc jednocześnie o wpłacenie składek członkowskich do konca marca.
   Następnie Wiceprezes Związku W.L. Ząbek poprosił prezesów jednostek o przedstawienie swoich najważniejszych przedsięwzięc na przyszły rok prosząc jednocześnie wszystkich tych, którzy nie zdążyli w wyznaczonym terminie złożyć stosownych planów zamierzeń o ich jak najszybsze przesłanie w związku z koniecznością ich korelacji na szczeblu krajowym oddają głos przedstawicielom jednostek terenowych celem przedstawienia planów na rok 2014.
W wystąpieniach Prezesów Okręgów i Oddziałow dało się odczuć ich duże zaangażowanie w realizację zamierzeń a wniesione przez nich propozycje działań w przyszłym roku oceniono pozytywnie. W kolejnym punkcie Wiceprezes W.L. Ząbek przedstawił propozycje Prezydium Zarzadu dotyczące  zagadnień formalno-prawnych związanych z zatwierdzeniem nowego statutu Związku jak również koniecznością opracowania dostosowanego do obecnych potrzeb  opracowania  Regulaminu wewnętrznego ZPRP-TPJP noszenia umundurowania, stopni, symboli i odznak organizacyjnych.
   Punkt ten wzbudził sporo emocji w dyskusji i w konkluzji powołano Komisję do zajęcia się tym tematem.W kolejnym punktach przyjęto:
- uchwałę w sprawie zatwierdzenia 3 nowych oddziałów Związku w Olecku , Malmö(Szwecja) i Bemowie Piskim
- w roku 2014 dwa posiedzenia ZK (luty,listopad) oraz kwartalne posiedzenia Prezydium ZK -zgodnie z harmonogramem pracy Zarządu Krajowego
- organizację przez Związek centralnych  uroczystości 19 marca , 12 maja, 5 grudnia oraz udział w uroczystościach państwowych 15 sierpnia (poczet sztandarowy) i 11 listopada (zwarty umundurowany oddział Związku)
- ustalono, że wydawnictwo „Piłsudczyk” będzie się ukazywało 2 razy do roku a zadaniem Redaktora Naczelnego będzie zebranie materiałów i opracowanie szaty graficznej z przekazaniem ich do Zarządu Krajowego, który ma zabezpieczyć środki na jego wydanie.
   Na zakończenie Prezes zamykając posiedzenie podziękował raz jeszcze wszystkim za przybycie zapraszając jednocześnie na 5 grudnia do Warszawy na uroczystości związane z rocznicą urodzin Marszałka.

Materiał przygotował St. Trzciński. Zdjęcia Julian A. Michaś

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1  

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 11 // Wczoraj 6 // W tym tygodniu 11 // W tym miesiącu 214 // Ogółem 90001

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś