Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2013-10-13 Zakończenie sezonu żeglarskiego

W dniu 19 października 2013 roku w Gdyni odbyły się uroczyste obchody zakończenia sezonu żeglarskiego Marynarki Wojennej. Z okazji 85 Rocznicy Powstania Jacht Klubu „Kotwica”, prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP Stanisław Władysław Śliwa nadbrygadier z.p., otrzymał tytuł „Honorowy Członek Jacht Klubu Kotwica”. Tytuł taki w 1928 roku otrzymał Pierwszy Marszałek Polski Józef Piłsudski przekazując wówczas banderę dla Jacht Klubu Marynarki Wojennej. W uroczystości brał udział sekretarz Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP Julian Aleksander Michaś płk z.p.. 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Poprawiono: środa, 23, październik 2013 08:26

Odsłony: 2129

2013-10-13 Siedlimowice

Święto 800-lecia Siedlimowic to niecodzienna chwila w życiu mieszkańców. Musimy pamiętać dziś jednocześnie o tożsamości, która wiąże innych ludzi. Gdy utożsamiamy się ze swoim miejscem zamieszkania stajemy się zwarci i połączeni, gotowi sobie wzajemnie pomagać. Wyzwala to u nas uczucie życzliwości i sprawiedliwości. Dziękujemy dziś fundamentalnym osadnikom, którzy na tych ordynacjach już w XIII wieku rozpoczęli codzienne życie. Takimi oto słowami wyrażają się mieszkańcy o swoich przodkach, dzięki którym przetrwała pamięć. Dla wielu mieszkańców był to czas wspomnień po latach. - Największą wartością dzisiejszego dnia jest połączenie wysiłku mieszkańców wokół dzieła 800-lecia wsi. Jest to barwna lekcja historii. Za wybitne zasługi w krzewieniu idei czynów marszałka Józefa Piłsudskiego złoty krzyż Związku Piłsudczyków RP otrzymali: Zofia Trędak, Leszek Michalak, Daniel Młocek, Ryszard Rojek oraz Janusz Mikołajczyk. Prezes Zarządu Krajowego Stanisław Władysław Śliwa nadbrygadier związku, uhonorował również Beatę Śliwę, Jana Sikorskiego i Mieczysława Myrtę medalem 25-lecia Związku Piłsudczyków RP. Obok pamiątkowych dat 1213-2013 na poświęconej tablicy w Siedlimowicach wyryto słowa papieża Jana Pawła II "Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwą na ustach (…) Zachowajcie, jako skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców". Symboliczna tablica ufundowana została przez właściciela firmy "CELSTAN" Stanisława Władysława Śliwę. Związek Piłsudczyków RP TPJP również reprezentowali, sekretarz Zarządu Krajowego Julian Aleksander Michaś płk zp oraz Małgorzata Gołębiowska ppłk zp – skarbnik Okręgu Pomorskiego ZP w Gdyni.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Poprawiono: piątek, 25, październik 2013 18:58

Odsłony: 1656

2013-08-15 Mało znana historia

Zbigniew Kręcicki

Mało znana historia.
Wojna 1920 roku. Toruń, Odolion, Bobrowniki.
14 lipca oddziały Tuchaczewskiego zajęły Wilno. 20 lipca zdobyły Grodno, 30 lipca wkroczyły do Białegostoku. Na początku sierpnia były już w naszym regionie i sukcesywnie posuwały się ku Wiśle. 12 sierpnia padło Działdowo, 13 sierpnia - Lipno, Rypin, Skępe i Kikół. Dwa dni później oddziały sowieckie dotarły do miejscowości Szpetal Górny (dziś przedmieście Włocławka) i stanęły na brzegu Wisły.
W dniach 14–19 sierpnia 1920 na lewym brzegu Wisły toczyły się walki z oddziałami 3 Korpusu Kawalerii pod dowództwem komkora Gaja Dimitriewicza Gaja. Opanowanie z marszu włocławskiego mostu na szczęście nie powiodło się.  16 sierpnia rozpoczęła się bitwa, która w efekcie odepchnęła bolszewików od mostu i miasta. Odparci najeźdźcy zaczęli posuwać się prawym brzegiem rzeki w kierunku Torunia. Dotarli do Bobrownik, gdzie połączyli się z III Korpusem Artylerii, który już od 14 sierpnia stacjonował w ruinach bobrownickiego zamku.[1]

W dniu 14 sierpnia – zgodnie z rozkazem G. Gaja (prawdziwe nazwisko Gaja-Dimitrewicz Gaj) – w Lipnie pozostał 60. Pułk Kawalerii, natomiast główne siły 10. Dywizji Kawalerii, dowodzone przez komdywa Gomina nocą z 13 na 14 sierpnia przeszły na odcinek Bobrownik-Nieszawa. 14 sierpnia około godziny 9.00 zbliżyły się do linii Wisły, do wsi Bobrowniki, aby tu podjąć próbę sforsowania rzeki. Spodziewano się tam bowiem zastać dogodne warunki do przeprawy na drugi brzeg Wisły.[2]
Zaraz po zajęciu ruin jeden z oddziałów rozpoznawczych III Korpusu Konnego Gaj-Chana przeprawił się na lewy brzeg Wisły i nagłym manewrem z zaskoczenia opanował Nieszawę. Dla zmylenia Polaków bolszewicy wysłali prawym brzegiem Wisły oddział zwiadowczy, który 16 sierpnia zajął Lubicz i był widoczny - według meldunków - "na odległość niecelnego strzału" na przedpolach Torunia (dziś jest to dzielnica Rubinkowo, okolice ul. Na Skarpie).[3]
Dzięki sprytnej taktyce gen. Hausera zostało zażegnane bezpośrednie zagrożenie dla Torunia. Tenże, wobec nieprzygotowania twierdzy Toruń do obrony, utworzył Grupę Operacyjną Toruń i wysyłał na przedpole miasta liczne oddziały zwiadowcze, które pozorowały, że Toruń jest mocno obsadzony.[4] Ustawiono wozy konne i po przykryciu plandekami udawały armaty.  Na ten bluff dali się nabrać bolszewicy. Wiedząc jednak, że Toruń jest twierdzą, sowieci szybko się wycofali.
Tymczasem 14 sierpnia z lewobrzeżnej Nieszawy wyruszyły dwa oddziały zwiadowcze mające rozpoznać siły Polaków wysłanych z Torunia w zagrożony ciechocińsko-nieszawski region. Kolejne oddziały skierowały się z Nieszawy na wieś Odolion (wtedy Odolany) i Ciechocinek. W Odolianach Rosjanie rozmontowali linię kolejową pomiędzy Ciechocinkiem a Aleksandrowem Kujawskim myśląc, że to linia Włocławek-Toruń.[5]
Bolszewikom chodziło, żeby odciąć Polskę od morza. Dowódca Obozu Warownego „Toruń” gen. Edmund Hauser wysłał w kierunku Nieszawy pododdział żołnierzy z Torunia, złożony z jednego batalionu piechoty i jednej baterii dział.[6] Pod Odolionem doszło do decydującego starcia, po którym Rosjanie, doznawszy dotkliwej klęski, pośpiesznie wycofali się do Nieszawy i po przeprawieniu się przez Wisłę uciekli do Bobrownik. Oddział, który miał opanować Ciechocinek, stanął przed miastem, lecz nawet do niego nie wkroczył, gdyż na wieść o przegranej bitwie, wolał natychmiast przeprawić się przez Wisłę niż ryzykować powrót do Nieszawy. Czym prędzej przedostał się na drugą stronę rzeki i posuwając się wzdłuż brzegu, dotarł do Bobrownik. 14 sierpnia był jedynym dniem w nawale bolszewickiej, kiedy Sowieci znaleźli się na lewym brzegu Wisły.[7]
Z Torunia wypłynęły dwa statki: "Neptun" i "Moniuszko". Pierwszy z nich zakotwiczył pod Ciechocinkiem - stanowił odwód strategiczny oraz bazę zaopatrzeniową. Drugi z zaopatrzeniem i wsparciem dla walczących popłynął dalej ciągnąc za sobą dwie berlinki z materiałami wybuchowymi.
Moniuszko w okolicy Łachy Ciechocińskiej dogania holownik „Lubecki”, który płynął z dwiema berlinkami z zaopatrzeniem i mija go na wysokości Nieszawy. Nie bacząc na ostrzeżenia dozorcy nurtu o bolszewikach okopujących się w Bobrownikach, „Moniuszko” opłynie dalej. Gdy dopływa do ruin bobrownickiego zamku dostaje się pod silny ogień bolszewików ukrytych  za grubymi murami zamku. Zaraz na początku strzelaniny ranny w głowę i nogi zostaje kapitan statku 39 letni Józef Mizera. Trafiony, spada z mostku do Wisły i tonie. Ster przejmuje por. Wojciech Pieszkański i prowadzi statek jednocześnie kierując ogniem. Statek został poważnie uszkodzony, tonął - kapitan skierował go na lewobrzeżną mieliznę. Jego szczątki widoczne są w Wiśle do dziś podczas niskiego stanu wód. Dowódca zginął, walcząc do końca. Jego zmasakrowane przez Rosjan ciało pochowane zostało na cmentarzu we Włocławku. Rosjanie wyładowali na nim swoją wściekłość - zwłoki przebili bagnetami.[8] W czasie, gdy trwał bój pod Bobrownikami około godz.12 bolszewikom udało im się na wysokości wsi Rybitwy  opanować holownik „Lubecki”, który ciągną za sobą dwie berlinki z transportem darów amerykańskich. Zaskoczona ostrzałem z karabinów maszynowych i dział, otoczona łodziami nieprzyjaciela załoga statku dostała się do niewoli. Bolszewikom, nie udało się uruchomić „Lubeckiego”, który osiadł na mieliźnie. Ten początkowy sukces obrócił się w pewnym sensie przeciw żołnierzom sowieckim ponieważ po spożyciu przez nich amerykańskiego skondensowanego mleka znalezionego na berlinkach zapadli oni masowo na biegunkę i posądzali Polaków o jego celowe zatrucie.[9]
-----------------
[1]Toruński epizod w cudzie nad Wisłą – Krzysztof Kalinowski
[2] Zajęcie Ziemi Dobrzyńskiej przez sowietów – Mirosław Krajewski
[3] Toruński epizod w cudzie nad Wisłą – Krzysztof Kalinowski
[4] Bolszewicy pod Toruniem – Wiesław Dziurlikowski
[5] Toruński epizod w cudzie nad Wisłą – Krzysztof Kalinowski
[6] Bolszewicy pod Toruniem – Wiesław Dziurlikowski
[7] Toruński epizod w cudzie nad Wisłą – Krzysztof Kalinowski
[8] Ibidem
[9] Incydent Bobrownicki w wojnie polsko-bolszewickiej – Wojciech Buller

Więcej na temat - http://pilsudski.jcom.pl lub ewentualnie http://pilsudski.jcom.pl/index.php/r1920

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...     

Poprawiono: wtorek, 27, sierpień 2013 18:48

Odsłony: 1864

2013-09-13 Zjazd Krajowy 25-lecie

Dwudziesto pięciolecie lecie Związku Piłsudczyków RP TPJP oraz X Nadzwyczajny Kongres za nami

 X Nadzwyczajny Kongres Delegatów Związku Piłsudczyków RP Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego w Gdyni, dnia 13 września 2013 roku otworzył p.o. Prezesa Zarządu Krajowego ZPRP nadbrygadier Stanisław Władysław Śliwa, powitał zebranych. Nadbrygadier Stanisław Władysław Śliwa powołał prezydium zjazdu – przewodniczącego Leszka Ząbka oraz protokolanta Juliana Aleksandra Michaś. Przewodniczący obrad odczytał protokół z posiedzenia Zarządu Krajowego z dnia 24 czerwca 2013 roku, przedstawił cel zjazdu, przedstawił również informację o stanie ZPRP oraz zapoznał delegatów z paragrafami statutu dotyczącego wyboru nowego prezesa Zarządu Krajowego ZPRP. W komisji skrutacyjno - mandatowej zasiedli – Ryszard Woliński, Julian A. Michaś i Bogusław Michalski. Przegłosowano jednogłośnie, że sposób głosowania będzie jawny. Kolega Jerzy Cichocki ordynował pod głosowanie, aby odwołać prezesa Zarządu Krajowego ZPRP Mariana Edmunda Ząbka z tej funkcji ze względu niemożności jej pełnienia. Wniosek został przegłosowany przy jednym głosie wstrzymującym się. Kolega Julian AMichaś podał kandydaturę Stanisława Władysława Śliwy na prezesa Zarządu Krajowego ZP RP TPJP, uzasadniając swój wniosek, po czym przystąpiono do wyboru prezesa Zarządu Krajowego, w głosowaniu jawnym Prezesem Zarządu Krajowego jednogłośnie został wybrany Stanisław Władysław Śliwa. W swoim wystąpieniu wybrany prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP TPJP, Stanisław Śliwa podziękował za zaufanie i zaapelował do delegatów Kongresu o współpracę. Na tym zakończono X Nadzwyczajny Kongres Delegatów Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego. 

 

W dniu 13 września 2013 roku minęło XXV lat, jak we wrześniu 1988 roku został założony Związek Piłsudczyków. Z tej okazji w Gdyni zostały zorganizowane uroczyste obchody tego Jubileuszu.

Zgodnie z programem uroczystości odbyły się:

- uroczysta Msza św. w Kościele Najświętszej Maryi Panny przy ul. Świętojańskiej;

- uroczystości obchodów XXV lecia – w Auli Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni, gdzie wręczono mianowania, odznaczenia oraz wyróżnienia;

- występ zespołu artystycznego Marynarki Wojennej RP „Riwiera”;

- uroczysty raut w Restauracji „Róża Wiatrów” na Skwerze Kościuszki.

W uroczystej Mszy św. z pocztami sztandarowymi organizacji związkowych i szkół noszących imię Marszałka Polski J. Piłsudskiego uczestniczyli delegacje reprezentujące Okręgi i Oddziały Związku.

Proboszcz płk - Związku Piłsudczyków, Edmund Skalski powitał zebranych. Podkreślił zasługi związku. Homilię wygłosił ks. Brygadier Związku Marian Próchniak były dziekan Pomorskiego Okręgu Wojskowego i Marynarki Wojennej RP. Nakreślił on postać wielkiego polaka Józefa Piłsudskiego gorącego patrioty, architekta odzyskania przez Polskę niepodległości, przywódcę i dowódcę legionów, naczelnika państwa polskiego, podkreślając szczególnie rok 1920 trwającej wojny polsko – bolszewickiej, bitwy warszawskiej zwanej „Cudem nad Wisłą”, jednej z XX największych bitew o znaczeniu „być albo nie być” nie tylko dla Polski, ale całej Europy, uratowanej przed zalewem armii czerwonej, decydującej pośrednio o dzisiejszym kształcie zjednoczonej Europy.

Na zakończenie Mszy św. przed głównym ołtarzem wszyscy obecni uczestniczyli we wspólnym zdjęciu. Delegaci następnie udali się do Akademii Morskiej na dalszy ciąg uroczystości. W Auli Wydziału Nawigacji w imieniu Zarządu Krajowego ZPRP nadbrygadier Stanisław, Władysław Śliwa powitał zaproszonych gości, związkowe i szkolne poczty sztandarowe i wszystkie delegacje związku piłsudczyków, wyrażając się z całym uznaniem, że w/w zaszczycili dzisiejszą uroczystość XXV lecia powstania Związku Piłsudczyków RP TPJP.

Na uroczystość obchodów XXV lat istnienia Związku Piłsudczyków RP TPJP, przybyli piłsudczycy i sympatycy z całej Polski oraz ze Szwecji. Zjazd otworzył prezes Zarządu Krajowego ZPRP TPJP Stanisław Władysław Śliwa nadbrygadier związku piłsudczyków. Powitał przybyłych gości, a w szczególności wnuka naszego patrona Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, Pana Krzysztofa Józefa Jaraczewskiego. 

Narrator odczytał Uchwały i Decyzje Zarządu Krajowego dotyczące nominacji na stopnie związkowe, odznaczeń i wyróżnień. W pierwszej kolejności odczytano Uchwałę Zarządu Krajowego dotyczącą nominacji na stopień brygadiera Związku. 

Popiersiami Marszałka Józefa Piłsudskiego uhonorowano:

- senatora R.P Piotra ZIENTARSKIEGO

- płk Związku Tadeusza FABERA

- płk Związku Antoniego Juliana WARCHOLIŃSKIEGO

Na podkreślenie zasługuje fakt, że nie tylko członkowie Związku byli wyróżniani, ale również wiele osobistości, sympatyków idei Marszałka Józefa Piłsudskiego m.in. gen. dyw. pilot w st. spocz. Mieczysław Walentynowicz, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku płk dypl. Tadeusz Krawczyk.

Odczytano pisma pochwalne i gratulacje z okazji doniosłego Jubileuszu.

Każdy uczestnik uroczystości otrzymał na pamiątkę jubileuszowy medal pamiątkowy z wizerunkiem patrona Związku Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Na uroczystości jubileuszowe przybyło ok. 180-ciu zaproszonych gości i delegatów.

W imieniu mianowanych, odznaczonych i wyróżnionych głos zabrał senator RP płk – Związku Piotr Zientarski – przedstawiciel Okręgu Środkowopomorskiego w Koszalinie. Podkreślił on zasługi ludzi od lat związanych z ruchem piłsudczykowskim, kultywującym tradycje i historię Wielkiego Polaka Józefa Piłsudskiego, jego idee i czyny w zakresie budowania silnego państwa, patriotyzmu wśród społeczeństwa i wartości związanych z wolną suwerenną i niepodległą OJCZYZNĄ. Odznaczonym, mianowanym i wyróżnionym złożył gratulacje.

Mówca podkreślił działalność Związku w Koszalinie od momentu powstania do dnia dzisiejszego, działającego prężnie na niwie społecznej miasta. Dynamiczne i prężne działanie Okręgu Środkowopomorskiego jest zasługą członków organizacji przepojonych ideą Marszałka J. Piłsudskiego o budowie silnego państwa polskiego. Senator Zientarski słowa podziękowania skierował na ręce Prezesa Zarządu Krajowego nadbrygadiera Stanisława Władysława Śliwy. Uroczystości jubileuszowe XXV lecia Związku zakończono oficerskim „Rautem” w restauracji „Róża Wiatrów” wznosząc symboliczną lampkę szampana toast za pomyślność Związku. Dokonano degustacji wspaniale i apetycznie przygotowanych potraw rybnych i mięsnych.

W gronie przyjaciół i kolegów wspominano poprzednie rocznicowe spotkania oraz dyskutowano o kierunkach działalności Związku na kolejne lata.

Na szczególne słowa uznania za przygotowanie, organizację i przeprowadzenie XXV lecia Związku zasłużyli: Prezes Zarządu Krajowego nadbrygadier Stanisław, Władysław Śliwa, prof. Bryg. Daniel Duda, płk - Związku Piłsudczyków Tomasz Madej i Julian Aleksander Michaś oraz mgr Paweł Śliwa projektant i wykonawca medali i innych gadżetów związkowych.

Oddzielne słowa podziękowania należą się ks. prałatowi brygadierowi Związku Marianowi Próchniakowi, za przekazanie dogłębnej historycznej wiedzy o Marszałku Józefie Piłsudskim, podkreślając, że dla piłsudczyków dewizą zawsze będzie „BÓG, HONOR, OJCZYZNA”. Na zakończenie uroczystości wystąpił Zespół Wokalny Klubu Marynarki Wojennej "Riwiera", uświetniając tym samym całe spotkanie pieśniami patriotycznymi kończąc Marszem Pierwszej Brygady, która to spowodowała wiele wzruszeń.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zdjęcie z datą, Bronisław Seweryn Błański. Zdjęcia, Jerzy Hlades.

Poprawiono: czwartek, 10, październik 2013 11:54

Odsłony: 2736

2013-08-06 Pierwsza kadrowa za nami

Wymarsz z Oleandrów - 6-08-2013r. W kolumnie marszowej stoją członkowie Oddziału ZP RP z Ciechanowa (ppor. zw. Adam Sadowski, szer. Artur Waśniewski, sierżant zw. Mirosław Maciński i pułk. Zw. Jacek Stachiewicz 6.08.2013 r. Poczet sztandarowy ZP RP O/Ciechanów na Wawelu. W mundurach polowych ppor. zw. Adam Sadowski i sierżant zw. Mirosław Maciński10.08.2013r. Chojny N/Nidą. Członkowie ZP RP O/Ciechanów w mundurach polowych, przed wymarszem na przedostatni etap z Chojen do Bolechowic. Od lewej stoją: szer. Zw. Artur Waśniewski, ppor. zw. Adam Sadowski, płk zw. Jacek Stachiewicz i sierżant zw. Mirosław Maciński – posiadacz największych wąsów na „kadrówce”. 7.08.2013 r. Członkowie Związku Piłsudczyków RP O/Ciechanów zwiedzają klasztor O. Franciszkanów - Bazylikę Grobu Bożego w Miechowie Calibri (Tekst podstawowy) 12-08-2013r. Kielce. Ostatni dzień Marszu… W poczcie sztandarowym stoją od lewej sierżant zw. Mirosław Maciński, ppor. zw. Adam Sadowski i płk zw. Jacek Stachiewicz 6-08-2013r. Chęciny. Krótki wypoczynek na trasie Marszu Kadrówki. Siedzą ppor. zw. Adam Sadowski i płk zw. Jacek Stachiewicz. Na kołnierzach nowe patki z dystynkcjami 6-08-2013r. Michałowice. Uroczystości pod obeliskiem upamiętniającym obalenie słupa granicznego przez legionistów. Poczet sztandarowy wystawił ZP RP O/Ciechanów.6-08-2013r. Oleandry. Płk. Zw. Jacek Stachiewicz ze ZP RP O/Ciechanów przed wyruszeniem na Marsz Szlakiem I Kompanii Kadrowej5-08-2013r. Poczet sztandarowy ZP RP O/Ciechanów w Katedrze na Wawelu.6-08-2013r. Chęciny. Ppor. Zw. Adam Sadowski z najmłodszą uczestniczką marszu kadrówki (9 m-cy) i jej mamą.6-08-2013r. Chęciny. Krótki wypoczynek na trasie Marszu Kadrówki. Siedzą sierżant zw. Mirosław Maciński i płk zw. Jacek Stachiewicz. Na kołnierzach nowe patki z dystynkcjami oraz łuczki na lewym ramieniu z napisem „Związek Piłsudczyków RP”

Piłsudczycy z Ciechanowa po raz drugi w marszu szlakiem I Kompanii Kadrowej z Krakowa do Kielc. Wdniu 6 sierpnia 1914 roku na rozkaz Józefa Piłsudskiego wyruszyła z krakowskich Oleandrów I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45. żołnierze "Kadrówki" obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. I Kadrowa była pierwszym od zakończenia powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała ona początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 roku. Do idei Marszu powróciły środowiska niepodległościowe ziemi krakowskiej i kieleckiej w 1981 roku. Do 1989 roku Marsz był formą demonstracji patriotycznej, silnie zwalczaną przez władze komunistyczne. Po 1989 roku Marsz powrócił do formuły przedwojennej. Ma charakter sportowo-obronny i jego uczestnicy, pokonując w dniach 6-12 sierpnia trasę z Krakowa przez Michałowice, Słomniki, Miechów, Wodzisław, Jędrzejów, Chojny nad Nidą, Chęciny, Szewce do Kielc, biorą udział w spotkaniach z uczestnikami walk o niepodległość, zawodach z marszu na orientację, zawodach strzeleckich, konkursach edukacyjnych, zajęciach kulturalno - oświatowych. Z roku na rok Marsz gromadzi coraz większą grupę uczestników. Marsz w 2013 r. Odbył  się w 100. rocznicę pierwszego kursu oficerskiego Związku Strzeleckiego, jaki odbył się na Podhalu pod dowództwem Józefa Piłsudskiego. Był także swego rodzaju „próbą generalną przed przypadającym w przyszłym roku Stuleciem Czynu Niepodległościowego Legionów. Wspólnie z Krakowa do Kielc maszerowali  członkowie organizacji strzeleckich, harcerze, żołnierze Wojska Polskiego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej z Ciechanowa, osoby cywilne, a także młodzież z Wileńszczyzny i Ukrainy. Honorowy Patronat nad Marszem objęła Pani Karolina Kaczorowska małżonka ostatniego Prezydenta RP na uchodźctwie Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Protektora Marszu w latach 1999-2009. Marsz odbywał  się dzięki wsparciu udzielonemu przez Ministerstwo Obrony Narodowej, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Narodowe Centrum Kultury, Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Józefa Piłsudskiego  i inne jednostki rządowe i samorządowe. W marszu udział wzięła  grupa 4 osobowa Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej polskiej Oddział w Ciechanowie pod hasłem  radosnego przeżywania przygody z Ojczyzną . Grupa w składzie: płk zw.Jacek Stachiewicz , ppor. zw. Adam Sadowski, sierż. zw.Mirosław Maciński i strzelec Artur Waśniewski przeszła trasę 160 km w komplecia. “Piłsudczykom” towarzyszył sztandar organizacji. Wymarsz poprzedziły uroczystości połączone z mszą św. Katedrze Wawelskiej i złożenie hołdu marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu spoczywającemu w krypcie wawelskiej u boku innych sławnych polaków.
Dziękujemy sponsorom, bez których udział w Marszu nie byłby możliwy – Zarządowi Powiatu Ciechanowskiego, CEDROB SA w Ciechanowie, Browarowi w Ciechanowie i Związkowi Piłsudczyków RP w Ciechanowie.
Dziękujemy naszym rodzinom i przyjaciołom za wsparcie duchowe podczas Marszu.
                                                                                            Jacek Stachiewicz Prezes Zarządu Koła ZPRP
                                                                                                                         w Ciechanowie

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

Poprawiono: wtorek, 03, wrzesień 2013 18:51

Odsłony: 1709

Gościmy

Odwiedza nas 9 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 19 // Wczoraj 9 // W tym tygodniu 28 // W tym miesiącu 798 // Ogółem 94000

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś