Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2014-08-05 Kraków - Oleandry - Wawel

Oleandry - Kraków - Wawel

W dniu 5 sierpnia 2014 w Krakowie rozpoczęły się obchody 100. rocznicy obchodów wymarszu Pierwszej Kompani Kadrowej pod Honorowym Patronatem Prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego. W przemarszu z Oleandrów na Wawel wzięli udział piłsudczycy z całego kraju.

Więcej na temat:

1. Polacy uczcili Marszałka na wyspie w Chorwacji
2. Telewizja Republika w klimacie 100. Rocznicy
3. Wojsko Polskie o 100. latach POW
4. Radio Kraków o Marszu I Kadrowej
5. Pierwsza Kadrowa w Słomnikach

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...    

Materiał udostępnił Julian Aleksander Michaś; zdjęcia Piotr Naściszewski.

Poprawiono: środa, 13, sierpień 2014 08:21

Odsłony: 1818

2014-07-21 powiadomienie

Czytaj więcej...

Z wielkim żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 21 lipca 2014 roku zmarł Leszek Bożydar Zych Generał Brygady Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Msza żałobna w kościele garnizonowym w Białymstoku ul. Żymońskiego, 23 lipca 2014 roku - godzina 10.00

Poprawiono: wtorek, 22, lipiec 2014 07:03

Odsłony: 1338

2014-06-10 25 lat Armii Krajowej

Historia a czasy współczesne. O Powstaniu Warszawskim.

   Analizując Powstanie Warszawskie, jako historyk wojskowości postrzegam to wydarzenie z punktu widzenia narracji historycznej - w konsekwencji, czego przyjmuje założenie, że była to walka Polaków o wolną i niepodległą Polskę. Polska, jako kraj, który nie będzie miał nad sobą władzy, wynikającej z napaści przez obcy - sąsiedni kraj. Powstanie Warszawskie było zrywem młodych ludzi, ludzi, którzy widzieli i zdawali sobie sprawę, co może grozić nam Polakom.

   Historia oraz wojna były doskonałymi doświadczeniami dającymi nad wyraz świadomość, jakie ofiary zostaną poniesione, gdy w porę nie będzie reakcji. Ten zryw patriotyczny był jasnym komunikatem skierowanym do Związku Radzieckiego, jak również do zachodnich mocarstw, jakimi były Anglia, Francja oraz Stany Zjednoczone. Chciałbym ten zryw porównać do Powstania Styczniowego, w którym młodzi Polacy również widzieli swoją przyszłość, nie pod auspicjami zaborców, ale w wolnym niepodległym kraju – polskim kraju. Powstańców Styczniowych po odzyskaniu Niepodległości spotkało wielkie wyróżnienie i honory, a to dzięki Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu. Wszak to właśnie Oni byli dla niego wzorem, na którym budował swoją tożsamość narodową.

   To Ich duch i wola walki o wolną Polskę przyczynił się do uszanowania tych Wielkich Polaków. Nie stało się to niestety z Powstańcami Warszawskimi, nie stało się, dlatego, że byli Oni częścią Polaków, będącą ciężką przeszkodą, nie nazwę inaczej gdyż tak to oceniam, przeszkodą dla reżimu pod pseudo-wyzwoleńcami sowieckimi. Powstańcy zostali wyalienowani ze społeczności polskiej w sposób tragiczny, sposób niedający czuć Im, że byli tymi Wielkimi, którzy walczyli za Wolną Polskę i Jej Niepodległość.

   Niedane było też dzielić się z kimkolwiek w sposób oficjalny swoim bólem i cierpieniem, swoimi smutkami, radościami, rozterkami oraz tym, co najcenniejsze dla Polaka - WOLNOŚCI. Niedane było Im nosić mundurów i zaszczytów takich lub podobnych, jakie mieli Powstańcy Styczniowi. Jak jedni, tak i drudzy walczyli o Wolną i Niepodległą Ojczyznę, jedni i drudzy chcieli mówić językiem ojczystym, językiem polskim. W zamian za to otrzymali pogardę i kajdany. Historyk ma szczególnie utrudnione zadanie, gdyż musi być obiektywny w swoich badaniach, musi postrzegać fakty obojętnie.

   Fakt jest faktem i dopiero wówczas można go rozwinąć, ale we właściwy dla badacza sposób. Dopiero po 1989 roku, gdy nastała w naszym kraju demokracja i związane z nią przemiany, wówczas można było mówić o początkach, w szerokim znaczeniu, mającym na uwadze stawianie dobra i szacunku dla Tych, którzy przelewali swoją krew w słusznej sprawie. Trzeba koniecznie pamiętać i hołubić to, co jeszcze istnieje, czyli historię, żywą historię, jaką jest Armia Krajowa.

   Historia to zwierciadło narodu, przede wszystkim narodu polskiego, który przez lata był ciemiężony i zniewalany. Należy, więc w końcu zrozumieć, że takie zrywy niepodległościowe dają ogromny wyraz temu, kim naprawdę jesteśmy, i jak znaczącą pozycję zajmujemy w świecie idei wolności i sprawiedliwości.
   Julian Aleksander Michaś

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...    

Zdjęcia Marcin Wenta

Poprawiono: niedziela, 15, czerwiec 2014 18:54

Odsłony: 1313

2014-07-10 Pomnik Józefa Piłsudskiego w Brukseli

Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, na posiedzeniu z dnia 13.07.2013r. powziął uchwałę o budowie pomnika marszałka Józefa Piłsudskiego, w Brukseli. W tym celu nawiązaliśmy kontakt z ambasadorem RP w Brukseli, Panem Arturem Harazim oraz przewodniczącym parlamentu europejskiego Panem Premierem Jerzym Buzkiem. Na spotkaniu w Warszawie, w dniu 24.1I.2013r. przedstawiliśmy nasz projekt. Pan Premier Buzek poparł naszą inicjatywę i wstępnie zgodził się stanąć na czele honorowego komitetu budowy pomnika. Zalecił również aby zwrócić się o wydanie stosownych zezwoleń do administratora obiektu przy Avenue de Gaulois 29 - Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

 

Poprawiono: czwartek, 10, lipiec 2014 09:16

Odsłony: 1275

2014-05-03 maja w Wiedniu

Święto Konstytucji 3 maja w Austrii

   Polonia austriacka uczciła godnie Święto Konstytucji 3 Maja. Na wzgórzu Kahlenberg, słynącego z potężnego uderzenia Husarii Jana Sobieskiego podczas odsieczy wiedeńskiej, odbyła się msza św. w kościele pod wezwaniem św. Józefa. Swą obecnością legendarne miejsce zaszczyciła Polonia Austriacka oraz goście honorowi - Gdyńscy Piłsudczycy w składzie: Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków RP Stanisław Władysław Śliwa Nadbrygadier ZP RP, Prezes Zarządu Związku Piłsudczyków Okręg Pomorski w Gdyni Julian Aleksander Michaś płk ZP RP (Sekretarz Zarządu Krajowego ZP), Skarbnik Zarządu Krajowego Tomasz Madej płk ZP RP, ks. brygadier Marian Próchniak – kapelan ZP RP, Marian Charukowicz z Wrocławia – działacz polonijny oraz korpus dyplomatyczny Ambasady RP w Wiedniu.

    Na mszy św. Obecnych było wiele wybitnych postaci polskiego życia patriotycznego m.in. Danuta Nemling, była więźniarka obozu zagłady w Ravensbrück, historyk sztuki, aktywna działaczka polonijna i społeczna dbająca w szczególny sposób o pamięć historyczną dotyczącą Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przedstawiciele mediów, m.in. Ing. Andrzej Szpetkowski, red. naczelny Radia „Jan” w Wiedniu zaszczyceni - w tym dniu święta narodowego – honorową obecnością Związku Piłsudczyków. Mszę św. celebrowali polscy księża ze Zgromadzenia Zmartwychwstańców, którzy od lat sprawują pieczę nad polską świątynią na Kahlenbergu. Po pełnym odniesień do polskiej historii i literatury kazaniu, w którym nie zabrakło przywołania postaci Papieża Jana Pawła II - świętego, modlitwie o pokój na świecie, wystąpił chór z Parafii św. Jacka w Leszczynach k/Kielc. Po zakończeniu mszy św. zaproszony chór wykonał szereg pieśni patriotycznych od "Bogurodzicy" poprzez pieśni śląskie, Poloneza Ogińskiego po "Marsz Polonii", w programie wykonane zostały utwory najznamienitszych polskich kompozytorów.

    Z repertuaru muzycznego wyjątkowo pięknie zabrzmiał "Hymn Legionów – Marsz Pierwszej Brygady", w którego wykonanie włączyli się wierni, na czele z Danutą Nemling, co było jakby pewną zapowiedzią wspaniałych wydarzeń zaplanowanych na dzień 9 listopada 2014 roku, podczas których zostanie odsłonięta zabytkowa tablica poświęcona Józefowi Piłsudskiemu. Uroczystość ma tym większe znaczenie, że w roku bieżącym obchodzimy setną rocznicę wymarszu Komendanta na czele legionów z Oleandrów w Krakowie w drogę ku niepodległej Polsce.

Artur Norbert Lewiński

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Zdjęcia ze zbiorów prywatnych Juliana A. Michaś

  

Poprawiono: środa, 07, maj 2014 20:33

Odsłony: 1384

Gościmy

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 18 // Wczoraj 9 // W tym tygodniu 27 // W tym miesiącu 797 // Ogółem 93999

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś