Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2016-11-10 uroczystości w Trójmieście

W dniu 10 listopada 2016 roku Piłsudczycy realizowali wigilijne przedsięwzięcia Odzyskania Niepodległości.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej...    

Zdjęcia: Jerzy Hlades, Julian Aleksander Michaś, Bronisław Seweryn Błański

 

Poprawiono: wtorek, 23, maj 2017 08:19

Odsłony: 1387

2016-10-07 Obelisk w Warszawie

   W  dniu 7 października na Mokotowie w Warszawie został odsłonięty obelisk upamiętniający ostatni wymarsz Pierwszego Marszała Polski Józefa Piłsudskiego na Wawel. 

   Na Polu Mokotowskim odsłonięto obelisk upamiętniający ostatnie pożegnanie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po jego śmierci, 12 maja 1935 roku, przez dwa dni można było Marszałkowi składać hołd w murach Belwederu. Następnie ciało przeniesiono do katedry świętego Jana. Po mszy żałobnej pochód skierował się na Pole Mokotowskie. Tam odbyła się ostatnia defilada Wojska Polskiego przed Marszałkiem. To właśnie to wydarzenie upamiętnia odsłonięty w piątek obelisk.

   Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Władysław Śliwa mówił, że niezwykle ważne jest upamiętnianie osoby Marszałka. Śliwa przypominał, że Piłsudski dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, a dziś jest naszym dziedzictwem narodowym. Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk przypominał przesłanie pozostawione przez Józefa Piłsudskiego. – To jest skazanie narodu polskiego na wielkość, bo albo będziemy wielcy albo nie będzie nas wcale – mówił Jan Kasprzyk, który podkreślał, że właśnie tą myślą Marszałek inspirował Polaków, przekonując ich, że z powodu naszego położenia geopolitycznego musimy być silni.

   Uroczystością poruszony był wnuk Marszałka Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego, który podkreślał, że pomnik może mieć symboliczne przesłanie. Jego zdaniem, ten obelisk, który upamiętnia koniec drogi jego dziadka, może być początkiem drogi tych, którzy chcą rozpocząć służbę dla Polski. Za http://www.rdc.pl Autor: RDC

W dniu 7 października 2016 roku  zostało  podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania.

Zakres porozumienia obejmuje współpracę w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży, w szczególności:
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- prowadzenie działań wspierających edukację patriotyczną a także, współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do życia
- popularyzacja postawy i myśli Józefa Piłsudskiego
- upowszechnianie kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji
- organizowanie pogadanek, spotkań, festynów kultywujących tradycję i wartości patriotyczne
- udział młodzieży w formach rekreacji i współzawodnictwa oraz w akcjach, konkursach, zawodach organizowanych przez strony porozumienia
- upowszechnianie idei tolerancji w kontekście wielokulturowym
- prowadzenie działań na rzecz integracji narodów Europy oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- promocja i organizacja realizowanych działań
- opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanej działalności stron
- popularyzacja wspólnych przedsięwzięć poprzez organizację konferencji, seminariów i opracowywanie materiałów prezentujących realizację porozumienia
- upowszechnianie wśród działaczy ZPRP działalności OHP
- upowszechnianie wśród młodzieży OHP działalności ZPRP

Małgorzata Tokarska -  st. specjalista WK OHP

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Fot. Jerzy Hlades

Poprawiono: wtorek, 18, październik 2016 13:41

Odsłony: 1592

2016-08-18 Druga Pielgrzymka na Jasną Górę

 

„Naszą największą siłą jest nasza wiara. Strzeżcie jej i rozwijacie ją.” Rok 1919, Józef Piłsudski

   W dniu 20 sierpnia 2015 roku z inicjatywy Zarządu Krajowego, odbyła się Pierwsza Pielgrzymka Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę, w 95 – tą rocznicę Bitwy Warszawskiej i 80- tą rocznicę śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Owocem pielgrzymki stała się jedność duchowa Związku oraz zgoda przeora Sanktuarium Jasnogórskiego, za stawiennictwem Matki Bożej Hetmanki Żołnierza patronki naszej umiłowanej Ojczyzny, na umieszczenie w Kaplicy Pamięci Narodu jasnogórskiego klasztoru tablicy pamiątkowej poświęconej 95 –tej rocznicy pobytu Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego z pielgrzymką dziękczynną za zwycięską wojnę z bolszewicką Rosją na Jasnej Górze. W dniu dzisiejszym w ramach Drugiej Pielgrzymki Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej dokonamy dzieła odsłonięcia i poświęcenia tablicy dziękując w ten sposób naszemu patronowi, za Jego wielkie dzieło stworzenia Państwa Polskiego po 123 latach niewoli.

   Marszałek Józef Piłsudski dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek. My Piłsudczycy z dumą krzewimy Jego imię, idee, wartości: Bóg, Honor i Ojczyzna, jakie nam przekazał i traktujemy to, jako Dziedzictwo Narodowe. Niech żyje pamięć o największym z Polaków Marszałku Józefie Piłsudskim, nich żyje wolna umiłowana Ojczyzna!

   Kiedy 20 sierpnia 2015 roku na apelu jasnogórskim odczytałem modlitwę św. Józefa Sebastiana Pel-czara, co było najpiękniejszym aktem oddania Rzeczypospolitej Twemu sercu, jak ongiś, kiedy w imieniu narodu miał odczytać komendant Legionów – Józef Piłsudski w podzięce za zwycięską wojnę z bolszewicką Rosją. Pragnę dziś, po roku czasu, powtórzyć je:

Zwycięska Legionowa Hetmanko Niepodległej Rzeczypospolitej!„ 

   Imieniem własnym i całego narodu składam Tobie, Najświętsza Panno Maryjo, a przez Ciebie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu, najgorętsze dzięki za wszystkie łaski wyświadczone narodowi polskiemu w ciągu dziewięciu wieków, za wydźwignięcie go z ciężkiej niewoli i za zwycięstwo oręża polskiego w ostatnich walkach. Wdzięczni za Twoją opiekę błagamy Cię o nią nadal, my, dzieci Twoje i poddani Twoi: bądź-że nam jak dotąd dobrą Matką i łaskawą Królową. Najświętsza Królowo, wstaw się za nami i wyproś nam błogosławieństwo Niebios.”

I wówczas odczytałem:

   „Spraw Najświętsza Dziewico, aby słowa o wierności Tobie i Rzeczypospolitej naszego Komendanta brązem wypisane zostały na murach tego Sanktuarium. Bogarodzico przyjmij nasz święty meldunek: my piłsudczycy jesteśmy przy Tobie!”

   Po roku czasu nasze prośby i modlitwa stała się faktem, dziś w Kaplicy Pamięci Narodu jasnogórskiego sanktuarium będziemy odsłaniać tablicę poświęconą Pierwszemu Marszałkowi Polski Józefowi Piłsudskiemu o następującej treści:

stanął Marszałek Piłsudski w szeregu dziejowych obrońców wiary. Pod jego dowództwem zwycięski czyn bohaterskiej armii polskiej… osiągnął znaczenie Lepanta i Wiednia zwycięstwa nad Turkami w roku 1571 i 1683. Za to należy się JÓZEFOWI PIŁSUDSKIEMU wieczna wdzięczność nie tylko obywateli polskich, lecz całego chrześcijaństwa.” Kard. August Hlond, Prymas Polski AD 1935

PIERWSZY MARSZAŁEK POLSKI
JÓZEF PIŁSUDSKI
NA JASNEJ GÓRZE
20 PAŹDZIERNIKA A.D. 1921
DZIĘKOWAŁ MATCE BOŻEJ
ZA CUD NAD WISŁĄ I WIKTORIĘ NIEMEŃSKĄ

Jasna Góra, 18 sierpnia 2016 roku Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej”

Do odsłonięcia i poświęcenia tablicy zapraszam:

Marszałka Senatu Pana Stanisława KARCZEWSKIEGO
Przewodniczącego Komitetu Fundatorów Tablicy - Pana pułkownika Związku Henryka SIODMKA
Pana płk. Związku Jarosława BIERECKIEGO
Pana Krzysztofa JARACZEWSKIEGO dyrektora Muzeum Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
Prezesa Instytutu Józefa Piłsudskiego prof. Wiesława Jana WYSOCKIEGO

Do poświęcenia tablicy zapraszam

Naczelnego Kapelana Związku Piłsudczyków generała brygady Związku księdza infułata Mariana PRÓCHNIAKA
Generała brygady Związku ojca Eustachego RAKOCZEGO
Pułkownika Związku księdza prałata Edmunda SKALSKIEGO

   W imieniu Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej składam serdeczne słowa podziękowania Tobie Najświętsza Dziewico za to, że słowa o wierności Tobie i Rzeczypospolitej naszego Komendanta brązem pisane zostały na murach tego Sanktuarium. Dziękuję Panu Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Stanisławowi Karczewskiemu i osobom mu towarzyszącym za odsłonięcie tablicy, a naczelnemu kapelanowi generałowi dywizji Związku księdzu infułatowi dr Marianowi Próchniakowi, generałowi brygady Związku ojcu Eustachemu Rakoczemu, pułkownikowi Związku księdzu prałatowi Edmundowi Skalskiemu i innym duchownym za dokonanie poświęcenia tablicy – serdeczne Bóg Zapłać!

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Udostępnił Julian Aleksander Michaś

Zdjęcia Jerzy Hlades

Poprawiono: poniedziałek, 26, wrzesień 2016 20:12

Odsłony: 1914

Dzień Papieski w Gdyni 2016

   Już po raz XVI obchodzimy Dzień Papieski. W tym roku pod hasłem "Bądźcie świadkami miłosierdzia". A hasło nieprzypadkowe - bo Dzień Papieski to niejako zwieńczenie Roku Miłosierdzia ogłoszonego przez papieża Franciszka. W całej Polsce odbywają się wydarzenia kulturalne, czuwania i procesje z relikwiami św. Jana Pawła II. Również przed wszystkimi kościołami zbierane są ofiary do puszek przeznaczone na stypendia naukowe dla zdolnej młodzieży z mniej zamożnych rodzin.To nie koniec uroczystości papieskich.

   W Gdyni tradycyjnie odbyła się wielka procesja różańcowa ulicami miasta. z relikwiami św. Jana Pawła II. Jak co roku - modlitwie mieszkańców towarzyszyła Reprezentacyjna Orkiestra Marynarki Wojennej. Procesja zakończyła się w gdyńskiej kolegiacie modlitwą w intencji rodzin. Niedziela nie kończy uroczystości związanych z Dniem Papieskim. Przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będzie wiele wydarzeń kulturalnych i spotkań modlitewnych. Za www.gdansk.tvp.pl

   Po raz kolejny Piłsudczycy na czele z prezesem Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej TPJP Stanisławem Władysławem Śliwą gen Związku brali udział w tym wielce kościelno-patriotycznym wydarzeniu. 

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Fot. Jerzy Hlades 

Poprawiono: sobota, 15, październik 2016 15:25

Odsłony: 1592

2016-07-23 Święto Błękitnej Armii

   Wybuch I wojny światowej rozbudził drzemiące w Polakach pragnienie rozwiązania kwestii polskiej. Wiara we Francję znalazła szczególnie silny wyraz wśród Polaków przebywających w tym kraju, czego świadectwem – z chwilą ogłoszenia mobilizacji – było spontaniczne wstępowanie młodych Polaków pod sztandary francuskie. Zachęcał do tego Komitet Ochotników Polskich dla Służby w Armii Francuskiej, powstały w pierwszych dniach wojny przede wszystkim z inicjatywy pisarza i członka Sokoła, Wacława Gąsiorowskiego. Na apel Komitetu już w sierpniu 1914 r. stawiło się przeszło 1500 ochotników, głównie członków Sokoła i Strzelca. Ich celem było służenie we własnym oddziale, ale ze względu na negatywne stanowisko rosyjskiego sojusznika Francja nie mogła zgodzić się na powołanie samodzielnej formacji polskiej. Dlatego Polacy mogli jedynie – zgodnie z postanowieniem rządu francuskiego z sierpnia 1914 r. – sformować własny oddział tylko w ramach Legii Cudzoziemskiej. 

   Takim słowami rozpoczął swoje wystąpienie prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki gdzie w dalszych słowach przedstawił rolę i działanie m.in. gen Józefa Hallera, gen Ferdynanda Focha oraz stanowisko Naczelnika Państwa Polskiego Józefa Piłsudskiego. W dniu 23 lipca 2016 r. przy Pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej na Placu Grunwaldzkim w Warszawie odbyła się uroczystość poświęcona Błękitnej Armii dowodzonej przez gen Hallera. Na czele delegacji Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej TPJP stał sekretarz Zarządu Krajowego ZP RP TPJP Julian Aleksander Michaś wraz z Tomaszem Madejem, Jackiem Andrzejem Stachiewiczem z pocztem sztandarowym, Alicją Łazarską, Edwardem Golańskim, Andrzejem Andrzejewskim, Andrzejem Spirydowiczem i Tomaszem Boguckim. Na zakończenie uroczystości zostały złożone kwiaty przy Pomniku Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej.

Opracował: Leszek Borkowski

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

Poprawiono: niedziela, 31, lipiec 2016 16:49

Odsłony: 1487

Gościmy

Odwiedza nas 2 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 7 // Wczoraj 11 // W tym tygodniu 29 // W tym miesiącu 281 // Ogółem 108758

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś