Register

User Registration
or Anuluj
---

---
A+ A A-

2016-10-07 Obelisk w Warszawie

   W  dniu 7 października na Mokotowie w Warszawie został odsłonięty obelisk upamiętniający ostatni wymarsz Pierwszego Marszała Polski Józefa Piłsudskiego na Wawel. 

   Na Polu Mokotowskim odsłonięto obelisk upamiętniający ostatnie pożegnanie Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po jego śmierci, 12 maja 1935 roku, przez dwa dni można było Marszałkowi składać hołd w murach Belwederu. Następnie ciało przeniesiono do katedry świętego Jana. Po mszy żałobnej pochód skierował się na Pole Mokotowskie. Tam odbyła się ostatnia defilada Wojska Polskiego przed Marszałkiem. To właśnie to wydarzenie upamiętnia odsłonięty w piątek obelisk.

   Prezes Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej, Stanisław Władysław Śliwa mówił, że niezwykle ważne jest upamiętnianie osoby Marszałka. Śliwa przypominał, że Piłsudski dał Polsce wolność, granice, moc i szacunek, a dziś jest naszym dziedzictwem narodowym. Szef Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Kasprzyk przypominał przesłanie pozostawione przez Józefa Piłsudskiego. – To jest skazanie narodu polskiego na wielkość, bo albo będziemy wielcy albo nie będzie nas wcale – mówił Jan Kasprzyk, który podkreślał, że właśnie tą myślą Marszałek inspirował Polaków, przekonując ich, że z powodu naszego położenia geopolitycznego musimy być silni.

   Uroczystością poruszony był wnuk Marszałka Krzysztof Jaraczewski, dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego, który podkreślał, że pomnik może mieć symboliczne przesłanie. Jego zdaniem, ten obelisk, który upamiętnia koniec drogi jego dziadka, może być początkiem drogi tych, którzy chcą rozpocząć służbę dla Polski. Za http://www.rdc.pl Autor: RDC

W dniu 7 października 2016 roku  zostało  podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Ochotniczych Hufców Pracy a Związkiem Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej młodzieży, pielęgnacji tradycji patriotycznych i demokratycznych, krzewienia wśród młodzieży zasad patriotyzmu i miłości do ojczyzny oraz obywatelskiego wychowania.

Zakres porozumienia obejmuje współpracę w obszarze edukacji, oświaty i wychowania młodzieży, w szczególności:
- podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
- prowadzenie działań wspierających edukację patriotyczną a także, współdziałanie w patriotycznym wychowaniu młodzieży i przygotowaniu jej do życia
- popularyzacja postawy i myśli Józefa Piłsudskiego
- upowszechnianie kultury oraz ochrony dóbr kultury i tradycji
- organizowanie pogadanek, spotkań, festynów kultywujących tradycję i wartości patriotyczne
- udział młodzieży w formach rekreacji i współzawodnictwa oraz w akcjach, konkursach, zawodach organizowanych przez strony porozumienia
- upowszechnianie idei tolerancji w kontekście wielokulturowym
- prowadzenie działań na rzecz integracji narodów Europy oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
- promocja i organizacja realizowanych działań
- opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizowanej działalności stron
- popularyzacja wspólnych przedsięwzięć poprzez organizację konferencji, seminariów i opracowywanie materiałów prezentujących realizację porozumienia
- upowszechnianie wśród działaczy ZPRP działalności OHP
- upowszechnianie wśród młodzieży OHP działalności ZPRP

Małgorzata Tokarska -  st. specjalista WK OHP

gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1
gallery1 gallery1 gallery1 gallery1 gallery1

Fot. Jerzy Hlades

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.

Odwiedzili nas

Dziś 18 // Wczoraj 9 // W tym tygodniu 27 // W tym miesiącu 797 // Ogółem 93999

beige gray

Projekt i wdrożenie - R.Barden :: Opracowanie merytoryczne - J.A.Michaś